Menu

Litt flat, lav bitterhet og lett maltfylde

Bottle

Flavor Profile

  • Light
  • Malty
  • Caramelly

You must be logged in to comment or toast.

Sign In