Menu

Wraz z A1 to jeden z lepszych polskich kwachów, saison czy nie (rozumiem że niski ekstrakt ;) ). A2 podeszło mi nawet nieco bardziej.

Pucker Up (Level 8) Earned the Pucker Up (Level 8) badge!

Mon, 07 Nov 2016 08:01:18 +0000

You must be logged in to comment or toast.

Sign In