Menu

You must be logged in to comment or toast.

Sign In
 • Julius Tuvenvall: Gott! Hoppa du mår bra

  Thu, 21 Jul 2022 13:04:15 +0000 Report
 • Douglas : Tack min kära! Jag mår som fisken i vattnet! Eller som Mats ombord Ella! Hoppas du mår bra också, glöm inte att dricka ordentligt med öl i dessa tider av värmebölja 🥵

  Thu, 21 Jul 2022 13:25:58 +0000 Report
 • Julius Tuvenvall: Douglas fint att höra min kära. Vi tänker och diskuterar ditt råd om vätska i värmeböljan . Allt gott

  Thu, 21 Jul 2022 13:39:51 +0000 Report
 • Douglas : Julius T. Du är och förblir min bästa Untappdkommentator, älskar dig ❤️

  Sun, 24 Jul 2022 21:06:00 +0000 Report
 • Douglas : Julius T. Ps, drick öl i Italien också, inte bara vin

  Sun, 24 Jul 2022 21:07:04 +0000 Report
Our Cookie Policy, Terms of Service, and Privacy Policy have been updated. By continuing to browse our site you agree to these updates. For additonal information or feedback, visit help.untappd.com
I AGREE